شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16366

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16366

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16366
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کویل ضخامت ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ کیفیت st37فولاد تن