شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16364

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16364

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16364
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کویل ضخامت ۸ میل عرض ۱۵۰۰ کیفیت st37فولاد تن