شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16363

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16363

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16363
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کویل ضخامت۴ میل عرض ۱۵۰۰ کیفیت st37فولاد تن