شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16262

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16262

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16262
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)رول ضخامت ۵ میلی متر عرض ۱۵۰۰ فولاد کیلوگرم