شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16214

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16214

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16214
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۱۰ فولاد مبارکه کیلوگرم