شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-16160

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-16160

کویل ضخامت ۰.۳۰ عرض ۱۲۵۰ مقدار : ۱ رول حتی الامکان انبار اصفهان و شهرک های اطراف
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16160
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگی کویل ۰.۳۰ عرض ۱۲۵۰ گالوانیزه کیلوگرم