شماره های تماس

درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-16142

درخواست خرید سایر محصولات - RFQ-16142

استپ زد ضخامت ۸ میلی متر مطابق با نقشه ارائه شده تعداد ۴۱۰ عدد
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16142
دسته محصول نام محصول مقدار
سایر فلزاتاستپ زد ضخامت ۸ میلیمتر کیلوگرم