شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-16139

درخواست خرید شمش - RFQ-16139

شمش آهن ماهیانه ۱۰۰تن برای صادرات
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
خوش نیت
RFQ-16139
دسته محصول نام محصول مقدار
شمششمش آهن تن