شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16097

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16097

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16097
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کویل ضخامت ۶ میل عرض ۱۵۰۰ کیفیت st37فولاد کیلوگرم