شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16060

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16060

ورق ۲ میل روغنی عرض ۱۲۵ رول ترجیحا فولاد مبارکه یا هفت الماس
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16060
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق ۲ میل روغنی عرض ۱۲۵ رول تن