شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16011

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16011

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16011
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۲ میل بعرض ۱۲۵۰ تن