شماره های تماس

کویل ۵/۸۵ عرض۱۵۰۰(ASTM)

کویل ۵/۸۵ عرض۱۵۰۰(ASTM)
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۲:۲۶
کویل 5/85 عرض1500(ASTM)
ریال
روهینا پیشرو سازه