شماره های تماس

ورق ۱۵ عرض ۱۵۰۰ ST37 فولاد مبارکه

ورق ۱۵ عرض ۱۵۰۰ ST37 فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۰:۲۴
ورق 15 عرض 1500 ST37 فولاد مبارکه
ریال
سیمین سازه فولاد