شماره های تماس

ورق ۱۲ عرض ۱۵۰۰ ST37 فولاد مبارکه

ورق ۱۲ عرض ۱۵۰۰ ST37 فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۰:۲۲
ورق 12 عرض 1500 ST37 فولاد مبارکه
ریال
سیمین سازه فولاد