شماره های تماس

ورق ۱۰ عرض۱۵۰۰ ST37 فولاد مبارکه

ورق ۱۰ عرض۱۵۰۰ ST37 فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۰:۲۱
ورق 10 عرض1500 ST37 فولاد مبارکه
ریال
سیمین سازه فولاد