شماره های تماس

ورق ۶ عرض ۱۵۰۰ ST37 فولاد مبارکه

ورق ۶ عرض ۱۵۰۰ ST37 فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۱۰:۱۸
ورق 6 عرض 1500 ST37 فولاد مبارکه
ریال
سیمین سازه فولاد