شماره های تماس

چگونه میتوانم با سایر کاربران فولاد ۲۴ بیشتر آشنا شوم؟

چگونه میتوانم با سایر کاربران فولاد ۲۴ بیشتر آشنا شوم؟

شما می توانید با کلیک بر روی نام کاربران، مشخصات آنان را مشاهده کنید و با استفاده از دکمه «تماس»، با آنان تماس تلفنی برقرار کنید.

موضوع: 
فولاد۲۴ چیست ؟
وزن : 
۱۵