شماره های تماس

میلگرد ۲۲ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۲۲ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۲۵
میلگرد 22 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال