شماره های تماس

میلگرد ۲۰ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۲۰ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۲۱
میلگرد 20 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال