شماره های تماس

ورق ۸ عرض ۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه

ورق ۸ عرض ۱۵۰۰ فابریک فولاد مبارکه
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۲:۴۷
۴۲,۵۰۰ ریال
ورق 8 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه
ریال