شماره های تماس

نبشی صنعتی st52 سایز۱۲۰۰۰*۸*۱۲۰*۱۲۰

نبشی صنعتی st52 سایز۱۲۰۰۰*۸*۱۲۰*۱۲۰
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۶:۳۵
نبشی صنعتی st52 سایز۱۲۰۰۰*8*۱2۰*۱2۰
ریال
آترین پولاد