شماره های تماس

نبشی صنعتی st52 سایز۱۲۰۰۰*۱۰*۱۱۰*۱۱۰

نبشی صنعتی st52 سایز۱۲۰۰۰*۱۰*۱۱۰*۱۱۰
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۶:۳۴
نبشی صنعتی st52 سایز۱۲۰۰۰*10*110*110
ریال
آترین پولاد