شماره های تماس

نبشی صنعتی st52 سایز۱۲۰۰۰*۷*۱۰۰*۱۰۰

نبشی صنعتی st52 سایز۱۲۰۰۰*۷*۱۰۰*۱۰۰
انواع آهن ساختمانی
نبشی
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۶:۳۲
نبشی صنعتی st52 سایز۱۲۰۰۰*7*۱۰۰*۱۰۰
ریال
آترین پولاد