شماره های تماس

میلگرد ۲۰

میلگرد ۲۰
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
گیلان
رشت
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ - ۱۶:۳۷
۴۳,۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۲:۲۱
میلگرد 20
ریال