شماره های تماس

میلگرد ۱۴

میلگرد ۱۴
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
گیلان
رشت
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ - ۱۶:۳۶
۴۳,۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۲:۲۱
میلگرد 14
ریال