شماره های تماس

میلگرد ۱۲

میلگرد ۱۲
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
گیلان
رشت
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ - ۱۶:۳۵
۴۳,۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۲:۲۱
میلگرد 12
ریال