شماره های تماس

میلگرد ۱۰

میلگرد ۱۰
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
گیلان
رشت
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ - ۱۶:۳۵
۴۳,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۲:۳۶
میلگرد 10
ریال