شماره های تماس

میلگرد ۱۰

میلگرد ۱۰
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
گیلان
رشت
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ - ۱۶:۳۵
۴۴,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۱۱:۴۶
میلگرد 10
ریال