شماره های تماس

میلگرد ۸

میلگرد ۸
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
گیلان
رشت
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ - ۱۶:۳۴
۴۳,۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۲:۳۶
میلگرد 8
ریال