شماره های تماس

میلگرد ۸

میلگرد ۸
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
گیلان
رشت
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ - ۱۶:۳۴
۴۴,۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۱۱:۴۶
میلگرد 8
ریال