شماره های تماس

چگونه می توانم در فولاد ۲۴ استعلام قیمت خود را برای شخص خاصی ارسال کنم؟

چگونه می توانم در فولاد ۲۴ استعلام قیمت خود را برای شخص خاصی ارسال کنم؟

در صورتی که آن شخص جزو کاربران فولاد ۲۴ باشد، نام او را در بخش تامین کننده برگزیده در هنگام ایجاد استعلام، انتخاب کنید تا این استعلام در قسمت «استعلام های درخواستی» در صفحه استعلام های من برای او نمایش داده شود.
موضوع: 
خریدار هستم
وزن : 
۱۵