شماره های تماس

چه فایده ای دارد در فولاد ۲۴ مزایده ایجاد کنم؟

چه فایده ای دارد در فولاد ۲۴ مزایده ایجاد کنم؟

به جای صرف وقت و هزینه بسیار برای گفتگو با تعداد زیادی از خریداران، با تعریف و ایجاد یک مزایده در فولاد ۲۴، باکمترین دغدغه  محصول خود را به بیشترین قیمت بفروشید.
موضوع: 
تامین کننده هستم
وزن : 
۱۹