شماره های تماس

مسئولیت فولاد ۲۴ در تعاملات بین افراد در آن چیست؟

مسئولیت فولاد ۲۴ در تعاملات بین افراد در آن چیست؟

فولاد ۲۴ صرفاً پایگاهی برای برقراری ارتباط بین فعالان صنعت آهن و فولاد است و هیچ مسئولیتی در قبال اطلاعات ارائه شده از سوی آنان و نیز عملکردشان برعهده ندارد.

موضوع: 
فولاد۲۴ چیست ؟
وزن : 
۱۷