شماره های تماس

فولاد ۲۴ در چه روزها و ساعاتی فعال است؟

فولاد ۲۴ در چه روزها و ساعاتی فعال است؟

این سامانه در تمام روزهای سال (تعطیل و غیرتعطیل) و در تمام ساعات شبانه روز در دسترس کاربران قرار دارد

موضوع: 
فولاد۲۴ چیست ؟
وزن : 
۱۸