شماره های تماس

چه کسانی می توانند یک استعلام ایجاد نمایند؟

چه کسانی می توانند یک استعلام ایجاد نمایند؟

همه افرادی که در سامانه فولاد ۲۴ ثبت نام کرده و به آن وارد شده باشند، می توانند استعلام قیمت ایجاد کنند و هیچ تفاوتی از نظر نوع کاربر اعم از حقیقی و حقوقی یا هر جنبه دیگر وجود ندارد.
موضوع: 
فولاد۲۴ چیست ؟
وزن : 
۱۰