شماره های تماس

در سایت فولاد ۲۴، استعلام قیمت به چه معنا است؟

در سایت فولاد ۲۴، استعلام قیمت به چه معنا است؟

منظور از استعلام قیمت، گرفتن  قیمت برای یک یا چند محصول از تعداد زیادی تامین کننده می باشد.
موضوع: 
فولاد۲۴ چیست ؟
وزن : 
۱۱