شماره های تماس

مزایده در سایت فولاد ۲۴ چه معنایی دارد؟

مزایده در سایت فولاد ۲۴ چه معنایی دارد؟

منظور از مزایده، معرفی یک محصول در دوره زمانی خاصی است تا تعداد زیادی خریدار، قیمت خود را برای آن اعلام کنند و آن محصول به بیشترین قیمت فروخته شود.
 
موضوع: 
فولاد۲۴ چیست ؟
وزن : 
۱۳