شماره های تماس

چگونه می توانم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به مدیران فولاد ۲۴ منتقل کنم؟

چگونه می توانم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به مدیران فولاد ۲۴ منتقل کنم؟

شما می توانید با مراجعه به بخش تماس با ما پرسش ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمایید.

موضوع: 
فولاد۲۴ چیست ؟
وزن : 
۱۴