شماره های تماس

میلگرد ۲۵آجدار A3

میلگرد ۲۵آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۲:۳۵
۴۱,۸۰۰ ریال
میلگرد 25آجدار A3
ریال
آذر چلیک تبریز