شماره های تماس

میلگرد ۲۲آجدار A3

میلگرد ۲۲آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۲:۳۴
۴۱,۸۰۰ ریال
میلگرد 22آجدار A3
ریال
آذر چلیک تبریز