شماره های تماس

میلگرد ۱۸آجدار A3

میلگرد ۱۸آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۲:۳۳
۴۱,۸۰۰ ریال
میلگرد 18آجدار A3
ریال
آذر چلیک تبریز