شماره های تماس

میلگرد ۱۶آجدار A3

میلگرد ۱۶آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۲:۳۲
۴۱,۸۰۰ ریال
میلگرد 16آجدار A3
ریال
آذر چلیک تبریز