شماره های تماس

میلگرد ۱۴آجدار A3

میلگرد ۱۴آجدار A3
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
اردبیل
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۲:۳۱
۴۱,۸۰۰ ریال
میلگرد 14آجدار A3
ریال