شماره های تماس

میلگرد ۱۴آجدار A3

میلگرد ۱۴آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
اردبیل
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۲:۳۱
۴۱,۸۰۰ ریال
میلگرد 14آجدار A3
ریال
آذر چلیک تبریز