شماره های تماس

میلگرد ۱۲آجدار A3

میلگرد ۱۲آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۲:۳۱
۴۲,۰۰۰ ریال
میلگرد 12آجدار A3
ریال
آذر چلیک تبریز