شماره های تماس

میلگرد ۲۸آجدار A3

میلگرد ۲۸آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۱:۴۴
۴۲,۳۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۳:۴۴
میلگرد 28آجدار A3
ریال
پرشین فولاد