شماره های تماس

میلگرد ۱۴آجدار A3

میلگرد ۱۴آجدار A3
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۱:۳۹
۴۲,۳۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۳:۴۴
میلگرد 14آجدار A3
ریال