شماره های تماس

میلگرد ۱۲آجدار A3

میلگرد ۱۲آجدار A3
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۱:۳۹
۴۳,۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۳:۴۴
میلگرد 12آجدار A3
ریال