شماره های تماس

میلگرد ۳۲آجدار A3

میلگرد ۳۲آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۵۰
۴۳,۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 32آجدار  A3
ریال