شماره های تماس

میلگرد ۲۲آجدار A3

میلگرد ۲۲آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۴۶
۴۵,۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 22آجدار A3
ریال