شماره های تماس

میلگرد ۲۰آجدار A3

میلگرد ۲۰آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۴۶
۴۵,۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 20آجدار A3
ریال