شماره های تماس

میلگرد ۱۸آجدار A3

میلگرد ۱۸آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۴۴
۴۳,۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 18آجدار A3
ریال