شماره های تماس

میلگرد ۱۶آجدار A3

میلگرد ۱۶آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
آذربایجان شرقی
تبریز
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۱۰:۴۳
۴۳,۸۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۳:۳۱
میلگرد 16آجدار A3
ریال